Zamena i popravaka Power  button dugmeta iPhone Servis – Problemi sa Power button dugmetom Ako imate problema sa uključivanjem i isključivanjem telefona, to može biti jedan od mnogih problema. Iako bi to mogao da bude problem s baterijom, moga bi biti i pokvareno...